Stavební a obchodní činnost

Stavební a obchodní činnost

Profesionální servis

Individuální přístup

ISO - integrovaná politika jakosti a enviromentu

Vedení firmy TESP Contract s r.o. přijalo v rámci svých procesů provádění staveb a obchodní činnosti následující politiku k zajištění efektivního řízení firmy.

Základní aktivitou naší firmy se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Jakost našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet a vytvářet tak sociální jistoty zaměstnancům při udržení odpovídající zaměstnanosti.

Vedení firmy se v rámci své politiky z a v a z u j e :

  • dosažení spokojenosti zákazníka s jakostí našich služeb je našim prvořadým cílem
  • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí
  • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
  • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
  • trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí
  • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky
  • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem
  • vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí

Aktuálně

 

Nabídka pracovní pozice

1. Přijmeme stavební dělníky. Praxe výhodou.

2. Přijmeme zedníky vyučené v oboru. Praxe výhodou.

Kraj: Zlínský, Moravskoslezský

Tel.: + 420 571 420 112

Mob.: +420 739 454 300

E-mail.: info@tesp.cz

TOPlist